Elektrolüminesans

Electroluminescent kısaca EL olarak adlandırılır ve Türkçe sözlük anlamı elektroışıma, elektriksel ışıma, elektro-ışılışıma anlamlarına gelmektedir. 

Electroluminescence (Elektrolüminesans) yüksek frekanslı elektrik akımının yalıtılmış fosfora aktarılması yani fosforun uyarılması sonucunda elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşmesi olayıdır.

Bu dönüşüm sırasında ısı üretimi olmadığı için Electroluminescence, ışıma türlerinden soğuk ışıma türündedir.(soğuk ışıma yapan malzemeler genelde fosfor malzemeler olarak adlandırılır.)Sadece 0,2 mm (200 miqron) kalınlığındadır. Her boyutta Homojen yanar. Makul bir seviyede bükülebilir. Ancak 90 derece katlamamak gerekir. Dünyada hiç bir lamba çeşidi yoktur ki, hem bükülsün, hem 0,2 mm kalınlığında olsun hem de, her tarafında homojen bir ışık olsun. Serigrafi baskı, fırınlama ve bağlantı elemanlarının montajı gibi zor bir üretim sürecinden geçilerek electroluminescent lambalar üretilir.

Electro Luminescent is named EL shortly. It means that electro, electrical and electro luminescense.

Elecktroluminescense is explained that high frequency electric current is transfered to insulating phosphor. The excited phosphor cause electrical energy to turn into luminous enery.

During this transition no heat production accurs so that electroluminescense is known as of cold luminescence. Cold luminescense materials are generally named as phosphor materials. It's thickness is just 0,2 mm . Every type of size it burns homogenously. Despite is can be bended in a conceivable degree , it hasn't been folded through 90 degree. There is no lamp species in the world both is bended and having 0,2 mm thickness and also having light surrounded it homogenously. Production of electroluminescent lamp consist of tough processes like screen printing, baking, montage of connection equipment.


Etiketler : Elektrolüminesans